Archifau Blog

George – Alfred J. (1879-1956)

Ganwyd Alfred J. George yn Bootle, Lerpwl yn 1879 yn fab i Isaac ac Elinor George a brawd i William a Richard George.  Cafodd ei fedyddio yn hen gapel Brazenose Road gan y Parchg J.H. Hughes.  Ychydig yn ddiweddarach, symudodd

James – James Spinther (1837-1914)

Un o blant Talybont oedd James Spinther James, a chofir amdano yn bennaf fel llenor a hanesydd y Bedyddwyr yng Nghymru yn ail hanner y 19g. Roedd ei rieni, Humphrey a Catherine James yn byw yn y Brachgoed, ond symudodd

Evans – Vincent Urias Emlyn (1919-1970)

Gŵr tawel a diymhongar oedd Vincent Evans a fu farw’n 50 oed.  Ganwyd ef yng Nghwm Tawe, yr ail-ieuengaf o un o dri ar ddeg o blant yn Rhydypandy, nid nepell o bentref Graig-Cefn-Parc, mab ieuengaf Thomas ac Elizabeth Evans

Michael – Thomas (1885-1922)

Roedd Thomas Michael yn frawd ieuengaf i’r Parchg David John Michael, Blaenconin, ac roedd ganddynt frawd rhyngddynt o ran oedran, sef William Michael, a fu’n amlwg fel diacon a swyddog yn Eglwys y Graig, Castell Newydd Emlyn. Roedd eu tad,

Thomas – Joseph Arwel (1935-2002)

Un o blant Blaenrhondda oedd Arwel Thomas, ac fel ei deulu mynychodd eglwys y Bedyddwyr yng Nghalfaria, Blaenrhondda. Yno daeth o dan ddylanwad gweinidog yr eglwys, sef y Parchg Ernest Pugh. Roedd cyfeillgarwch rhyfeddol rhwng y ddau, er bod eu

Thomas – Haydn John (1911-1968)

Yn ôl ei dystysgrif geni, ganwyd Haydn John Thomas ym Mlaengarw, tra roedd ei dad yn gweithio yn y gwaith glo yno, ond yn fuan wedyn, dychwelodd y teulu i Gwmfferws, ger Tycroes, Llandybie. Roedd yn fab i Mr a

Williams – Eric (1933-1996)

Ganwyd Eric Williams yn 1933 yn un o ddau fab i  Fred a Ceridwen Williams o Fancffosfelen. Derbyniodd Eric a’i frawd Idris eu haddysg yn ysgol gynradd y pentre ac yn yr Ysgol Uwchradd leol ac arhosodd Idris yng Nghwm

Williams – Henry Dunn (1942 – 2013)

Brodor o ardal Pwllheli oedd Henry Dunn Williams, ac a ddatblygodd ei yrfa ym myd bancio gyda Banc Midlands.  Symudodd o un ardal i’r llall, gan weithio mewn sawl maes oddi fewn i’r banc, ac roedd wrth ei fodd gyda

Jones – Williams Rhys (Gwenith Gwyn) (1858-1937)

Bu yng Nghymru draddodiad cyfoethog o offeiriaid a gweinidogion a oedd hefyd yn llenorion ac yn hynafiaethwyr, yn newyddiadurwyr ac yn awdurdod ar len a llafar eu bro a’u gwlad: gwyr diwylliedig, cynheiliaid traddodiad, parod i gyfrannu eu dysg a’u

Evans – William James Byron (1935 – 2000)

Ganwyd y Parchg. W. J. Byron Evans ar aelwyd ddefosiynol Mr a Mrs Arthur Evans, dau a fu’n deyrngar eithriadol i fywyd a thystiolaeth Salem Llangyfelach. Gweinidog Salem yn y cyfnod hwnnw oedd y Parchg Idwal Wyn Owen, brodor o

Adnod y dydd

Linciau