Archifau Blog

Williams – David Carl (1939- 2018)

Dywedir am rai, eu bod wedi eu geni i fod yn weinidogion, ac yn ôl barn llawer, roedd DavidCarl Williams yn un o’r cyfryw rai. O ran ei ymddangosiad a’i ymarweddiad, roedd yn gyfforddus yn y swyddogaeth o fod yn

Evans – John Douglas (1913 – 1987)

Bydd rhai gweinidogion yn amlygu eu hunain drwy eu cyfraniadau llafar neu eu gwaith ysgrifenedig,. Bydd eraill yn llenwi swyddi amlwg yng ngweinyddiad yr enwad, ond bydd rhai yn gwneud eu cyfraniad yn dawel a di-ffws, fel na bydd llawer

Roberts – Owen Ellis (1909- 1983)

Pwy bynnag oedd y gwreiddiol o blith Gwŷr Mawr Môn, mae’n sicr y byddai Bedyddwyr Cymru yn ail hanner yr 20g. yn ystyried Owen Ellis Roberts yn un o’r rheini.  Roedd yn ŵr tal a chyderth, a’i gyfraniad i waith

Richards – D. Eilir (1927-2015)

Ganed Eilir y 7fed o Fehefin, 1927, yn Abercych, yn olaf o ddeg o blant i’r diweddar Gwilym a Martha Richards.  Cafodd ei addysg gynnar yn ysgol y pentref ac Aberteifi.  Wedi rhai blynyddoedd o weithio yn siop ddillad dynion,

Garnon – David Carey (1924-1995)

Ganwyd D. Carey Garnon yn 1924 yn Llandudoch, Sir Benfro, yn fab i Mansel Carey Garnon a’i briod Mary Ann (Polly), ac yn frawd hŷn i Mair.  Saer coed ac adeiladwr oedd y tad, ac yn aelod amlwg yn Eglwys

Edwards – Dafydd Henri (1936-2018)

Gellir hawlio bod Dafydd Henri Edwards yn eithriad ar lawer cyfrif, ac un ohonynt oedd iddo ysgrifennu hunangofiant a hynny ar ei draul ei hun.  Yn y cenedlaethau cynt, bu’n arfer i rywun lunio cofiant i’r gweinidog a byddai hwnnw’n

Jones – Edgar Owen (1912-1976)

Ganwyd Edgar Owen Jones ar 3 Mai, 1912, ar fferm Maes Gwilym, Carwe, yn un o bedwar plentyn i John ac Ann Jones.  Roedd ganddo ddau frawd, Gwynfor ac Elwyn, a chwaer, Awena. Addolai’r teulu yn Siloh, capel y Bedyddwyr yng Ngharwe.

Davies – Mathias (1897-1977)

Bonheddwr tawel ei wedd fu Mathias Davies erioed, yn urddasol a chymwynasgar. Ganwyd ef yn Solfach. a magwyd ef fel unig blentyn oherwydd i’w chwaer fach farw yn ifanc iawn. Derbyniodd ei addysg gynnar yn yr ardal honno ac ar

Jones – Emlyn (1927-2014)

Un o blant y gogledd oedd Emlyn Jones a dreuliodd eu gyfnod fel gweinidog yn y de, ac yn bennaf yn Llangloffan, Sir Benfo. Ganwyd ef yn 1927, i deulu a oedd yn byw ynFferm y Clwt,Fforddlas, ger Conwy,  ond

Hughes – Idris (1937-2009)

Gŵr tawel a diymhongar oedd Idris Hughes a godwyd i’r weinidogaeth o dan arweiniad ei gyfaill, y Parchg Milton Jenkins, ond roedd wedi derbyn yr alwad ddwyfol flynyddoedd ynghynt. Ganwyd ef yn 1937 ym Mhenygroes, Arfon, ac yn un o

Adnod y dydd

Linciau