Archifau Blog

Morgan – Idris Morgan (1889-1976)

Ganwyd Morgan Idris  Morgan i deulu oedd â’u gwreiddiau’n ddwfn yn ardal Garnswllt. Ei dad Philip Morgan oedd yn bennaf gyfrifol am drefnu adeiladu capel Noddfa, Garnswllt, yn un o’r tri deg pump a ryddhawyd o gapel Gerasim, Cwmcedinennen i

Leeke – Samuel James ( 1888 – 1966 )

Ganed Samuel James Leeke ar 28 Mawrth 1, 1888. Roedd yn fab i Samuel ac Anne Leeke, Talybont, Ceredigion, a hwythau wedi priodi ym Mryste 20 Tach. 1884.  Saer coed oedd y tad wrth ei alwedigaeth, a bu wrth ei

Griffiths – David (Dafydd) 1881-1921

Un o feibion Bwlch-carreg-y-mynydd,  tyddyn a orweddai ar ymyl y ffordd rhwng Penygroes a Maesybont, Sir Gaerfyrddin – oedd Dafydd. Oddi yma, ar lethrau’r garreg galch, gallai weld, ar ddiwrnod braf, olygfeydd godidog hyd at saith o  siroedd, gan gynnwys

Morgan – David Eirwyn (1918-1982)

Un o blant Penygroes, Sir Gaerfyrddin oedd David Eirwyn Morgan, ac yn fab i Rachel a David Morgan.  Glöwr oedd ei dad, ac addolai’r teulu yn Eglwys Saron, Llandybie. Yn anffodus, bu farw David Morgan pan oedd y plant yn

Dole – James (1926-2009)

Un o blant Llanbradach yng Nghwm Rhymni oedd James Dole, a’i eni yn un o dri phlentyn Esther Ann (nee Phillips) a Richard Thomas Dole. Gweithiodd Ronald ei frawd, a’i chwaer Norma mewn siopau ar hyd eu hoes. Bu’r teulu’n

Hughes – John Williams (1888-1979)

Ganwyd John Williams Hughes yn Abertawe ar 6 Ionawr 1888, lle bu’r Parchg W. P. Williams, gweinidog eglwys Dinas Noddfa, Glandŵr, Abertawe yn ddylanwad pwysig arno. Roedd yn fab i  Mr a Mrs Jeremiah Lot Hughes, gyda’i dad yn ddiacon,

Williams – Morgan John (MJ) (1910-1995)

Ganwyd Morgan John Willliams yn 1910 yn Abernant, Aberdar, yn unig blentyn i Elizabeth a Benjamin Williams, dau o aelodau ffyddlon Bethel, Abernant.  Derbyniodd ei addysg gynradd yn Abernant a’i addysg uwchradd yn Ysgol Ramadeg Aberdar, yn yr un cyfnod

Davies – T. George (1900 – 1977)

Un o blant Llangennech oedd George Davies, ac ymhyfrydai yn ei achau Bedyddiedig o ochr ei dad.  Annibynwraig oedd ei fam, a drodd at y Bedyddwyr ac roedd iddi berthnasau yn weinidogion gyda’r enwad honno.   Ganwyd George yn Rhagfyr 1900,

Williams – John Watts (1907-1979)

Un o blant Sir Fynwy oedd John Watts Williams ond pan roedd yn ddeng mlwydd oed symudodd ei deulu i Landudoch, yng Ngogledd Sir Benfro.  Mynychodd yr Ysgol Eglwys leol am flwyddyn, cyn cofrestru fel disgybl yn Ysgol Uwchradd Aberteifi.

Davies – Melville Harry (1922-2012)

  Gŵr gwylaidd a llawen ei wedd oedd Melville Harry Davies ar hyd ei oes, ac yn sôn yn gyson am ei fagwraeth yn Llwynhendy.  Roedd o hyd yn mwynhau cwmni ei gyd-weinidogion, ac yn arbennig y sawl a oedd

Adnod y dydd

Linciau