Archifau Blog

Tîm i Gymru: Blwyddyn Gap Undeb Bedyddwyr Cymru

Chwilio am gyfle i wneud rhywbeth mentrus i Dduw yng Nghymru?   Ydych chi rhwng 18 a 23 ac eisiau cymryd blwyddyn gap? Rydyn ni’n chwilio am Dîm i Gymru! Dyma flwyddyn gap newydd a chyffrous i ddysgu am genhadaeth (mission)

Gwneud cais i fod yn aelod o Dîm i Gymru

Sut i  wneud cais Y cam nesaf yw I ti lawrlwytho a darllen ein pecyn gwybodaeth – yma fe gei di lawer mwy o wybodaeth am flwyddyn gap Tîm i Gymru a dysgu mwy am beth fyddi di’n ei wneud

Beth ydi EGLWYS IACH? Cwrs 29.11.16

HYFFORDDIANT EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU Beth ydi EGLWYS IACH? Sut mae symud o fan hyn……….i fan yma? Be sy angen ei wneud yn wahanol yn fy eglwys i? Ydi fy eglwys i ofn newid?   Sesiwn ymarferol  i weinidogion, blaenoriaid ac arweinwyr

Ail-ddychmygu Cenhadaeth yng Nghymru

10 am – 4 pm Sadwrn Ionawr 23ain, 2016 I bwy? Cynhadledd un-dydd ar gyfer rhwydwaith Bedyddwyr o arweinwyr eglwys i ddirnad arweiniad Duw wrth i ni wynebu heriau a chyfleon cenhadol yn y dyfodol dros Gymru gyfan. Diwrnod i

Syniadau ar gyfer y Nadolig

Mae’n ddiwedd Hydref a bydd y Nadolig yma cyn bo hir! Y Nadolig yw un o’r cyfleon gorau sydd gan y capel yn ystod y flwyddyn i wahodd pobl i ddathlu pen-blwydd ein Gwaredwr. Yn stori’r geni, mae’r angylion yn

Bocs Offer – Adnoddau Newydd

Mae cenhadaeth yn air mawr. Mae’n golygu llawer o bethau i wahanol bobl. Cenhadaeth yw hanfod yr eglwys – dyma sy’n gyrru’r eglwys o genhedlaeth i genhedlaeth ac yn gyrru stori fawr Duw yn ei blaen. Ond ble mae dechrau

Gwaith Plant a Ieuenctid: Cydweithio ag enwadau eraill

Andrew Settatree o Gynllun Efe, sy’n sôn am sut y bu gweithio rhwng capeli yn llwyddiannus i ddatblygu gwaith plant a ieuenctid yn ardal Llanberis a Llanrug. andrew-cynllunefe from Menna on Vimeo.

Sut i ddechrau gwaith plant neu ieuenctid?

Ydych chi’n awyddus i wneud rhywbeth ar gyfer plant a ieuenctid eich bro ond yn ansicr lle i ddechrau arni? Yng nghyfarfod diwethaf Bwrdd Cenhadaeth yr Undeb, bu Andy Hughes o fudiad Saint y Gymuned yn rhannu’r cyngor y byddai ef

Beth yw Llan Llanast?

MAE’R DIGWYDDIAD HYFFORDDIANT ‘MESSY CHURCH’ YN BOW STREET, DYDD SADWRN 28AIN O FAWRTH WEDI EI OHIRIO TAN TACHWEDD 21AIN. Llan Llanast – cyfle i gyrraedd teuluoedd   Ydych chi wedi clywed am Llan Llanast? Efallai eich bod wedi clywed am Messy Church, sef

Adnabod eich cymuned?

Ydych chi wirioneddol yn adnabod eich cymuned?           Mae llawer ohonom yn credu eich bod yn adnabod ein cymuned yn dda iawn yn enwedig os ydym wedi byw yno am gyfnod hir, ond mae cymunedau yn

Adnod y dydd

Linciau