Archifau Blog

Cylchgrawn Gŵyl Ddewi 2019

Mae’n bleser gennym rannu adnodd newydd ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Mae Hope Together mewn cydweithrediad ag Undeb Bedyddwyr Cymru wedi cyhoeddi cylchgrawn bach y gall eglwysi ei rannu yn eu cymunedau yn ystod dathliadau Gŵyl Ddewi. Mae Hope yn ceisio annog eglwysi i bonito â’u cymuned gan ddefnyddio dathliadau

Cyflwyno’r Tîm i Gymru newydd am 2018-2019

Dyma gyflwyno’r Tîm i Gymrunewydd a fydd yn gwasanaethu eglwysi Cymanfa Arfon yn 2018-19. Pwrpas y flwyddyn yw annog Cristnogion ifanc i roi blwyddyn i brofi a datblygu doniau ac i gynorthwyo cenhadaeth yr eglwysi. Byddant yn byw yn y

Newydd: Grantiau Prosiectau Cenhadol

Un o amcanion Undeb Bedyddwyr Cymru yw cefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth ar draws y Cymanfaoedd ac yn dymuno annog mentrau cenhadol creadigol. Gwahoddwn eglwysi a Chymanfaoedd, sy’n aelodau o’r Undeb, i ymgeisio am Grant Prosiect Cenhadol. Faint o arian gallwn

Adnoddau Pasg

Mae llu o adnoddau gwerthfawr ar gael i’ch eglwys ar gyfer y Pasg hn. Gallwch lawrlwytho rhai o’r dudalen hon a dilyn dolenni i adnoddau eraill defnyddiol.   Gallwch llawrlwytho rhestr o adnoddau o’r dudalen hon: Adnoddau’r Pasg Dyma oedfa deulu

Dyddiad newydd gweithdy cenhadaeth – Chwefror 8fed, 2018

Yn anffodus bu raid gohirio’r gweithdy ‘Gwneud yn fawr o gyfleon cenhadol 2018’ yr wythnos ddiwethaf oherwydd salwch. Mae’r gweithdy wedi ei aildrefnu i fod ar Chwefror 8fed, 2018 am 2yp yn Y Llwyfan, Caerfyrddin. I gofrestru, cysylltwch â Menna

Cylchgrawn bach Dydd Gŵyl Dewi

Cylchgrawn bach Dydd Gŵyl Dewi Mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi gweithio gydag ymgyrch Hope 18 i gynhyrchu cylchgrawn bach dwyieithiog ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Y gobaith yw y bydd o ddefnydd i chi fel eglwysi fel adnodd i’w rannu yn eich

Cyfleon Cenhadol Pasg a Gŵyl Ddewi 2018

Gwneud yn fawr o Gyfleoedd Cenhadol 2018 Yn ystod mis Rhagfyr 2017, aeth nifer o eglwysi ati i rannu copïau arbennig o’r Cylchgrawn Cristion o amgylch y tai yn eu hardaloedd fel ffordd newydd o gysylltu gyda’u cymunedau ac o

Adnoddau Nadolig – ar gael o Gymdeithas Y Beibl

Y Daith Orau Erioed Mae’r Nadolig ar y ffordd! Gydag ein llyfryn plant, fideo, drama’r geni neu daflenni lliwio, mae sawl ffordd y gelli fwynhau’r Nadolig gyda ni eleni. Yn newydd sbon ar gyfer y Nadolig eleni, ry’n falch o

Gwneud y Mwyaf o’r Nadolig – cyfleon cenhadol i’n heglwysi

Gweithdy Hydref 24ain (Caerfyrddin) a Tachwedd 8fed (Bangor) Bydd rhifyn tymor y Nadolig o gylchgrawn Crsition yn un i’w ddefnyddio wrth ymestyn allan i’ch cymuned dros yr ŵyl ac yn cynnwys deunydd ar gyfer pobl nad ydynt yn mynychu capel neu eglwys

Dewch i Nepal yn 2018… ar Ymweliad gyda’r BMS!

Rydym yn chwilio am 6-10 person o Gymru i ymweld â Nepal. Bydd y Parchedig Haydn Davies (Llywydd yr Adran Iaith Saesneg) yn arwain y daith gyffrous hon a fydd yn rhoi blas ar waith cenhadol. Pryd? 9-18 Ebrill 2018. Ymhle?

Adnod y dydd

Linciau