Canllawiau ar gyfer Ailagor ein Capeli

Diweddariad 31 Gorffennaf 2020

Gweler yn atodedig ganllawiau ar gyfer ailagor ein capeli sydd yn seiliedig ar gyngor Llywodraeth Cymru.

Mawr obeithir y bydd y canllawiau o gymorth i chi.

Dylid cyfeirio yn ogystal at wefan y Llywodraeth:

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ailagor-mannau-addoli-coronafeirws-html.

  •  Cyn eich bod yn penderfynu agor y capel fe fydd yn hanfodol eich bod fel Ymddiriedolwyr  a Diaconiaid yn cynnal asesiad risg trwyadl.
  • Ar ddiwedd y ddogfen ceir dwy esiampl o dempladau y gellir eu defnyddio a’u haddasu at eich dibenion eich hunain..
  • Hefyd yn atodedig gweler enghreiffitiau o bosteri ac arwyddion y gellid eu hargraffu a’u gosod yn y capel er mwyn sicrhau cadw pellter cymdeithasol a gweithredu mesurau amddiffynnol.

Os oes genych unrhyw gwestiwn mewn perthynas â’r canllawiau peidiwch ag oedi cyn dod i gysylltiad.

Canllawiau ar gyfer Ailagor Ein Capeli

 

arwyddion cadeiriau 2 UBC

arwyddion cadeiriau UBC

Cadw Pellter Social Distance UBC

Poster Mesurau Amddiffynnol Protective Measures UBC

 

Adnod y dydd

Linciau