Cadw mewn Cysylltiad – Rhestr Adnoddau ac Awgrymiadau

Cadw mewn Cysylltiad

Rhestr wedi’i diweddaru 09.04.20

Fel Cristnogion, credwn fod cymdeithas yn holl bwysig. Er na fedrwn gyfarfod yn y capel, mae yna wledd o adnoddau a chyfryngau amgen ar gael i’n cynorthwyo yn ein hymdrechion i gysylltu, arfogi ac ysbrydoli ein gilydd.

Gweler isod rhestr o adnoddau ac awgrymiadau a dderbyniwyd oddi wrth weinidogion ac eglwysi’r Undeb yn ystod y dyddiau diwethaf.

Mae’r rhestr yn cynnwys cyfeiriadau at adnoddau digidol megis gwasanaethau, myfyrdodau a darlleniadau ar wefannau a chyfryngau cymdeithasol ein heglwysi yn ogystal â rhestr o raglenni radio a theledu i’r sawl sydd heb fynediad i’r we. Rydym hefyd wedi cynnwys ychydig o awgrymiadau ar sut y gallwch ymateb i’r sefyllfa drwy ddefnyddio cyfryngau digidol neu gyfryngau traddodiadol.

Mawr obeithiwn y bydd y rhestr isod yn gymorth ac ysbrydoliaeth i unigolion. Bydd y rhestr hon hefyd ar gael ar wefan yr Undeb, a bydd yn cael ei diweddaru yn gyson. Os hoffech ychwanegu unrhyw adnoddau neu awgrymiadau, byddwn yn falch o glywed gennych!

Anfonwch unrhyw awgrymiadau at: christian@ubc.cymru

Adnoddau ac Awgrymiadau Eglwysi UBC (09.04.20)

 

 

 

 

Adnod y dydd

Linciau