Blwyddyn Weddi – Pecyn Gweddi’r Pentecost.

Pecyn Adnoddau 3
Y Pentecost – Gweddïau Grymus

Mae’n bleser gennym gyhoeddi trydydd pecyn y gyfres Gweddi 2020. Mawr obeithir y bu’r pecynnau blaenorol o gymorth i chi ac rydym yn falch o gyflwyno’r trydydd pecyn yn y gobaith y bydd yr adnoddau a ddarperir yn fendith wrth i ni annog ein gilydd i neilltuo eleni yn flwyddyn o weddi.

Er bydd Pentecost 2020 yn wanhaol iawn oherwydd y sefyllfa, hoffem annog ein cynulleidfaoedd i ddefnyddio’r achlysur i fyfyrio a gweddïo.

Yn y pecyn hwn ceir amrywiaeth o adnoddau gan gynnwys gweddïau a myfyrdodau i’w ddefnyddio ar y Pentecost.

Bydd pecyn nesaf y gyfres Gweddi 2020, sef pecyn olaf y gyfres, yn canolbwyntio ar y Cynhaeaf a Diolchgarwch a bydd ar gael ym Mis Medi 2020.

Wrth inni barhau i weddïo fel un teulu Bedyddiedig ar draws Cymru, hoffem glywed sut y bu gweddi yn flaenoriaeth i chi a’ch eglwys yn ystod y flwyddyn. Os oes gennych stori neu syniad yr hoffech eu rhannu, byddwn yn falch o glywed gennych, trwy e-bost simeon@ubc.cymru neu drwy gysylltu â ni yn Y Llwyfan, drwy’r post neu dros y ffôn.

Cliciwch isod i lawrlwytho copi o Becyn Gweddi 3:

Blwyddyn Weddi UBC – Pecyn Y Pentecost (3) Cymraeg

Adnod y dydd

Linciau