Tîm i Gymru: Blwyddyn Gap Undeb Bedyddwyr Cymru

logo-blwyddyngap-gray

Chwilio am gyfle i wneud rhywbeth mentrus i Dduw yng Nghymru?

 

Ydych chi rhwng 18 a 23 ac eisiau cymryd blwyddyn gap?

Rydyn ni’n chwilio am Dîm i Gymru!

Dyma flwyddyn gap newydd a chyffrous i ddysgu am genhadaeth (mission) yng Nghymru a gweithio gydag eglwysi yng Nghymru.

 

 

Pa un o’r lluniau isod sy’n dangos eich stori chi y flwyddyn nesaf?!

1c00898     teaching

Os yr ail lun – efallai fod y flwyddyn gap yma i chi!

Os hoffech gael syniad o waith Tîm 2016-2017 edrychwch ar y blog Blog Tîm i Gymru 2016-2017 

Pam y flwyddyn gap yma?

  • hyfforddiant o’r safon uchaf gan BMS World Mission yn eu canolfan hyfforddi ym Mirmingham
  • profiad o weithio gydag eglwys neu eglwsi lleol yng Nghymru am 6 mis gan eu helpu i estyn allan gyda’r newyddion da am Iesu Grist i bobl lleol.
  • gweithio mewn tîm o dri o bobl
  • taith i’r India i weld gwaith BMS World Mission yno
  • cyfle i arbrofi eich doniau a thyfu yn eich adnabyddiaeth o’r Arglwydd Iesu Grist?

Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch a’r Parch. Simeon Baker yn Swyddfa Undeb Bedyddwyr Cymru ar 01267 245660 neu drwy ebost – simeon@ubc.cymru

Os hoffech wneud cais, gellir llawrlwytho pecyn gwybodaeth a ffurflen gais yma.

Stopiwch boeni am flwyddyn nesaf!

Stopiwch gofyn ‘Be wna i flwyddyn nesaf?’!

Rhowch gyfle i Dduw wneud gwahaniaeth yn eich bywyd!

“Dw i’n gallu wynebu pob sefyllfa am fod y Meseia yn rhoi’r nerth i mi wneud hynny.” (Philipiaid 4:13)

 

Adnod y dydd

Linciau