Beth ydi EGLWYS IACH? Cwrs 29.11.16

HYFFORDDIANT EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

Beth ydi EGLWYS IACH?

Sut mae symud o fan hyn……….i fan yma?

Be sy angen ei wneud yn wahanol yn fy eglwys i?

Ydi fy eglwys i ofn newid?

 

Sesiwn ymarferol  i weinidogion, blaenoriaid ac arweinwyr eglwysig i ystyried a chynllunio y ffordd ymlaen i’ch eglwys chi. Yn seiliedig ar y gyfrol Gymraeg newydd ‘Llawlyfr Creu a Chynnal Eglwysi Iach’

 

Coleg Trefeca  LD3 0PP

Dydd  Mawrth, Tachwedd 29ain 2016

10.00 am – 2pm

Cymraeg fydd iaith y sesiwn. Mae’r cwrs yn agored i weithwyr o bob enwad.

Os am wybodaeth bellach, cysylltwch â Delyth Oswy-Shaw, Cyd-lynydd Hyfforddiant delyth@ebcpcw.org.uk

Llawrlwytho flyer: flyer-29-11-16

Adnod y dydd

Linciau