Amdanon Ni

Nod Undeb Bedyddwyr Cymru yw hyrwyddo’r Ffydd Gristnogol yng Nghymru a hybu cenhadaeth ymhlith ein cymunedau. Rydym yn Undeb o Gymanfaoedd sy’n cynnwys 380 o eglwysi  wedi’u lleoli mewn ardaloedd gwledig, pentrefi, trefi a dinasoedd ar hyd ac ar led Cymru.  Mae’r Undeb yn ymrannu’n ddwy adain, y naill yn Gymraeg ei hiaith a’r llall yn Saesneg ei hiaith. Credwn fod Cariad Duw a amlygwyd yn Iesu Grist â’r grym i drawsnewid bywydau unigolion a chymunedau ac i gyfeirio bywyd ein cenedl.

Ble’r ydyn ni

Undeb Bedyddwyr Cymru
Y Llwyfan
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EQ

Cliciwch fan hyn am fap.

Ffon: 0345 222 1514

ebost: post@ubc.cymru

gwefan: www.buw.org.uk

Swyddogion

Yr Adran di-Gymraeg –

Llywydd: Mrs Janet Matthews
Is-Lywydd:  Parch Steve Wallis

Yr Adran Gymraeg –

Llywydd:  Mr David Peregrine
Is-Lywydd: Miss Aldyth Williams

Trysorydd Mygedol – Mr Glyndwr Prideaux

Cylchgronau

  • Seren Cymru (wythnosolyn)
  • Cristion (Cyd-enwadol – deufisol)
  • Llawlyfr Undeb Bedyddwyr Cymru (blynyddol)
  • Trafodion y Gymdeithas Hanes (blynyddol)
  • Cylchgrawn Ilston (Cymraeg a Saesneg – chwarterol)
  •  Cwlwm – Cylchgrawn Mudiad y Chwiorydd

Adnod y dydd

Linciau