Ail-ddychmygu Cenhadaeth yng Nghymru

slider cym

10 am – 4 pm

Sadwrn Ionawr 23ain, 2016

I bwy?

Cynhadledd un-dydd ar gyfer rhwydwaith Bedyddwyr o arweinwyr eglwys i ddirnad arweiniad Duw wrth i ni wynebu heriau a chyfleon cenhadol yn y dyfodol dros Gymru gyfan.

Diwrnod i feddylwyr, ymarferwyr ac unrhyw un sy’n breuddwydio am lwybrau newydd i’r efengyl yng Nghymru.

Bydd y cyflwyniadau trwy gyfrwng y Saesneg ond bydd cyfle i siaradwyr Cymraeg drafod yn Gymraeg gydag eraill.

Beth sy mlaen?

Weithiau mae ffyrdd newydd o ‘wneud’ eglwys yn golygu ei bod hi’n anodd i ddod o hyd i eiriau i ddisgrifio’r gwaith cenhadol hwnnw. Yn enwedig os defnyddiwn yr un geiriau sy’n gysylltiedig â dealltwriaeth draddodiadol o eglwys a gweinidogaeth.

1. Pryd gallwn alw eglwys, yn eglwys?

Mae gan Fedyddwyr ffordd benodol o wneud eglwys. Ond sut gallwn gydnabod ffurfiau newydd o eglwys? Beth yw hanfodion allweddol eglwys? Ai cyfansoddiad, aelodaeth, cymundeb? Os yw cenhadaeth yn ein harwain i fynegianau newydd o eglwys sut gallwn ni sicrhau fod ein gwerthoedd a’n hymarfer yn Feiblaidd?

2. Pryd gallwn alw gweinidog, yn weinidog?

Sut gallwn gydnabod ffurfiau newydd o weinidogaethu? Ai gweinidog / dysgu yw’r unig fodel?

Sut gall Bedyddwyr adnabod ffurfiau newydd o weinidogaeth? Ai y model bugail/athro yw’r unig un? Sut rydym yn cydnabod gweinidogaeth aml-alwedigaethol a chofleidio / rhoi lle i’r rhai sy’n gwneud gweinidogaeth wahanol?

3. Pryd gallwn alw cenhadaeth, yn genhadaeth?

Cyfle i glywed am ffyrdd gwahanol mae Duw ar waith yng Nghymru ac i ailddychmygu sut fydd cenhadaeth yn edrych yng Nghymru a sut gallwn baratoi at hynny. I baratoi at y rhan yma, a fedrwch chi rannu eich stori ar dudalen facebook preifat* a sôn am beth rydych chi’n ei wneud, ble rydych chi’n ei wneud, beth yw eich gwerthoedd, ble rydych chi’n gweld cenhadaeth yng Nghymru a pha storiau sy’n eich ysbrydoli chi am genhadaeth yng Nghymru.

*Bydd pawb sy’n dweud eu bod yn mynychu yn cael gwahoddiad i ymuno â grŵp caeedig ar facebook. Os nad ydych ar Facebook, anfonwch eich storiau at Simeon neu Menna Machreth.

Rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur nawr i gyfarfod ag ymarferwyr a meddylwyr eraill i ystyried yn ddiwiynyddol ac ymarferol cenhadaeth yng Nghymru.

 

Pryd?                       10 am – 4 pm Sadwrn Ionawr 23ain 2016

Ble?

Canolfan Caplaniaeth,
Prifysgol De Cymru,
Treforest Campus,
Pontypridd.
CF37 1DL

Cofrestru:

Sicrhewch eich lle drwy gofrestru yma.

Eventbrite - Re-imagining Mission in Wales / Ail-ddychmygu Cenhadaeth yng Nghymru

Cofrestru ar-lein: http://www.missionwales.eventbrite.co.uk/

Ebost:

Simeon Baker                        simeon@ubc.cymru
Menna Machreth                  mennamachreth@ubc.cymru

Pris:                           £5 a fydd yn cynnwys cinio – i’w dalu ar y dydd

Adnod y dydd

Linciau