Adnoddau Pasg

Mae llu o adnoddau gwerthfawr ar gael i’ch eglwys ar gyfer y Pasg hn. Gallwch lawrlwytho rhai o’r dudalen hon a dilyn dolenni i adnoddau eraill defnyddiol.

 

  • Gallwch llawrlwytho rhestr o adnoddau o’r dudalen hon: Adnoddau’r Pasg
  • Dyma oedfa deulu wedi ei hysgrifennu gan Menna Machrerth a chyflwyniad PowerPoint i gyd-fynd â’r oedfa. Pwyswch yma i lawrlwytho’r oedfaL Oedfa deulu Pasg 2018 ac yma i lawrlwytho’r cyflwyniad PowerPoint: Cyflwyniad powerpoint oedfa deulu Pasg 2018
  • Mae Casi Jones o Undeb Annibynwyr wedi datblygu adnoddau defnyddiol ar gyfer gwasanaethau’r Groglith a Sul y Pasg a sgwrs i blant, a gallwch eu llawrlwytho o wefan Undeb Annibynwyr Cymru
  • Yn ychwanegol i’r rhestr adnoddau, mae adnoddau Cymraeg i’w defnyddio mewn ysgolion e.e. gwasanaeth ysgol a neges i’r plant mewn oedfa hefyd ar gael ar wefan The Meaningful Chocolate Company
  • Bydd Cymdeithas y Beibl yn cyhoeddi eu adnoddau ar gyfer y Pasg ddydd Mercher nesaf. Bydd modd archebu llyfrynau bach a llawrlwytho ffilm ac adnoddau pellach ar sail y ffilm o’u gwefan o ddydd Mercher (Mawrth 21ain) ymlaen: https://www.biblesociety.org.uk/get-involved/easter/
  • Mae adnoddau gwych gan y Cyngor Ysgolion Sul hefyd gan gynnwys dau gomig ar gyfer oed cynradd – rhodd arbennig i blant eich ysgol gynradd leol. Beth am lyfrynnau stori’r Pasg i roi fel rhodd; e.e. Fy Llyfr Pasg cyntaf gan Anni Llŷn i blant 5-7 oed, neu Chwilio a Chanfod Stori’r Pasg a Fy Llyfr Cyntaf: Stori’r Pasg i blant 3-6 oed.Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ac archebu ar wefan y Cyngor Ysgolion Sul: www.ysgolsul.com neu mae eu ffurflen archebu yma.

Adnod y dydd

Linciau