Adnodd Newydd ar gyfer yr Adfent

Taith drwy’r Adfent 

Yn y flwyddyn hon o weddi, rydym yn falch o ddarparu’r adnodd Adfent hwn y gallwch ei rannu gyda’ch aelodau a chyfeillion eich eglwys i’n helpu i wneud y daith bwysicaf oll y Nadolig hwn.

Wrth i ni wynebu Nadolig gwahanol eleni oherwydd y pandemig byd-eang, cawn ein hatgoffa mai canolbwynt popeth a ddathlwn yw rhyfeddod Iesu, Duw gyda ni, a anwyd ym Methlehem i fod yn Waredwr y Byd.

Beth am rannu’r adnodd ‘Taith drwy’r Adfent’ hwn gydag aelodau eich eglwys er mwyn calonogi’ch gilydd drwy’r darlleniadau a’r myfyrdodau.

Sut allech chi ddefnyddio’r adnodd Adfent hwn?

  1. Beth am anfon y ffeiliau PDF drwy e-bost at eich aelodau sydd ag e-bost?
  2. Cofiwch gynnwys aelodau nad ydynt ar e-bost ac ystyried dosbarthu’r copïau papur i ganiatáu iddynt rannu yn y daith hon.
  3. Os oes gennych dudalen Facebook yr eglwys, beth am drefnu post i ymddangos ar gyfer pob myfyrdod.
  4. Gwahoddwch bobl i ymweld â thudalen Facebook UBC lle bydd y defosiwn hefyd yn ymddangos.
  5. Defnyddiwch y myfyrdodau a’r darlleniadau i gyfarfod ar gyfer gweddi ac Astudiaeth Feiblaidd mewn grwpiau bach (ar-lein neu’n bersonol yn amodol ar gyfyngiadau COVID).

Hoffem ddiolch i’r Parch Tim Moody ac Eglwys y Bedyddwyr Moriah, Rhisga am rannu’r adnodd hwn gyda ni.

Gobeithio bydd y daith drwy’r Adfent yn fendith i chi a’ch eglwys.

Llawrlythwch gopi isod:

Taith Drwy’r Adfent 2020

 

 

 

Adnod y dydd

Linciau