Mudiad Chwiorydd

Undeb Bedyddwyr Cymru

Gwahoddir chwi i’r

CYFARFODYDD BLYNYDDOL

yn Seion Newydd Treforys

Ddydd Mercher, Medi 12fed 2018

Thema: “Arglwydd, Dysg i Mi Weddïo 

Cyfarfod y prynhawn am 1.30 o’r gloch

Llywyddion: Jean Daniels a Sarah East

 Cyfarfod yr hwyr am 5.30 o’r gloch

Cyflwyniad gan Aelodau Seion Newydd

Darperir te rhwng yr oedfaon. Tocyn £6.

Tocynnau te ar gael oddi wrth:

Miss Helen Jones, 179 Heol Clasemont, Treforus, Abertawe, SA6 6AH cyn Awst 31ain.

Sieciau’n ddaliadwy i ‘Capel Seion Newydd’.

Amgaewch amlen hunangyfeiriad a stamp os gwelwch yn dda.

CROESO CYNNES I BAWB

Adnod y dydd

Linciau