1981 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19981   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin

Ar lawr: Eirian Wyn; Alwyn Daniels; Olaf Davies; Ernest Pugh.

Rhes flaen: Dafydd H. Edwards (Ysg); Glenfil Jones; j. Arwel Thomas; R.Gwyn Thomas;

Trydydd rhes: W. Gwyn Thomas; Ridley Williams; D. Wyndham Cummings; Denzil I. John; Eilyr Richards; James Dole.

Rhes gefn: Eirian Wyn Lewis; Alun Petty; Peter M. Thomas; John J. Roberts; Ron S. Evans; Garfield Eynon; Alun Jones; Idwal Wynne Jones.

Adnod y dydd

Linciau