1980 Ysgol Haf

 

Ysgol Haf UBC 19980   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin

Rhes flaen: J.Ernest Pugh; Denzil I. John; Olaf Davies; Alwyn Daniel; Eirian Wyn; Garfield Eynon.

Ail res: David Arthur Bowen; Alun Jones; Clifford Davies;; W. Môn Williams; R. Gwyn Thomas; Tom Richards; George Mathews; Richard Vaughan Jones; Dafydd H. Edwards.

Rhes gefn: Alun Jones; Glenfil Jones; J. Arwel Thomas; Ron S. Evans D. Wyndham Cummings; Ridley Williams; John J. Roberts; Vaughan Walters; Alun Petty; D. Islwyn Davies; D. Eilyr Richards.

Adnod y dydd

Linciau