1977 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 1977   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin

Rhes flaen: Dafydd H. Edwards (Ysg); Ceredig M. Thomas; D.Eirwyn Morgan;  R.G.Thomas; Desmond Davies (Trys); J.Arwel Thomas.

Ail Res: Ridley Williams; Richard Vaughan Jones: George J. Mathews; Ifor Ll. Williams; D. Carey Garnon.

Trydydd rhes: Gwynfor Phillips; G.R.M.Lloyd; D.Brynmor Jones; D. Emlyn Lewis; Idwal Wynne Jones; J.Rowland Jones.

Rhes gefn: Glenfil Jones; Alun Jones; J. Neville James; Olaf Davies; Peter Dewi Richards.

Adnod y dydd

Linciau