1976 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19976   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin

Rhes flaen: Olaf Davies; Gerson Davies; Richard Vaughan Jones; J. Arwel Thomas; R.Gwyn. Thomas; George J. Mathews; D. Brynmor Jones; Denzil I. John; Dafydd H. Edwards (Ysg); Ceredig Thomas.
Ail res: Ernest Pugh; W.H. Tudor Davies; Garfield Eynon; D.Carl Williams; James Dole.

Trydydd rhes: Alun Jones;  Peter Dewi Richards; D. Carey Garnon.

Rhes uchaf: J. Neville James; Eirian Wyn Jones; Glyndwr Richards; Glenfil Jones; Tom Richards; Alun Petty

Adnod y dydd

Linciau