1975 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 1975   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin

Rhes flaen:  W. Môn Williams; J. Arwel Thomas; M.J.Williams; Tom Ellis Jones; R.Gwyn Thomas; G.R.M. Lloyd; Richard Vaughan Jones.

Ail res: John Talfryn Jones; D.Eilyr Richards;  J. Rowland Jones; Denzil I. John; George M. Mathews; Ceredig M. Thomas; Dafydd H. Edwards.

Trydydd rhes: Alun Jones; Glenfil Jones; D. Carl Williams; W.H. Tudor Davies; Tom Richards.

Rhes uchaf: Gerson Davies: J.Charles Evans; Olaf Davies; Ridley Williams; D. Brynmor Jones; James Dole; Desmond Davies (Trysorydd) Garfield Eynon.

Adnod y dydd

Linciau