1973 Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19973   yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin

Rhes flaen :  Môn Williams; Dafydd H. Edwards; T. Ellis Jones; W. Gwyn Thomas;  R. G. Thomas; (Ysgrifennydd); James Dole; J. Charles Evans;

Ail res:  Gerson Davies; Herbert Roberts; Wilfred Evans; George J. Mathews; Richard Vaughan Jones; Ifor Ll. Williams; Tom Richards.

Trydydd rhes: G.R. M. Lloyd; J. Arwel Thomas; John Rowland Jones; D. Eilyr Richards; Glyndwr Richards; Ceredig M. Thomas; Glenfil Jones.

Rhes uchaf:  Glyndwr Davies; E. George Rees; D. Brynmor Jones; Denzil I. John; D.Emlyn Lewis; Garfield Eynon; Peter Dewi Richards; Alun Petty; Idris Hughes.

Adnod y dydd

Linciau