1974 – Ysgol Haf

Ysgol Haf UBC 19974 yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin

Rhes flaen: D. Eirwyn Morgan; Herbert Roberts; M.J.Williams; T.Ellis Jones; O Wilfred Evans; J. Arwel Thomas; Dafydd H. Edwards (Ysgrifennydd)

Ail res: G.R.M. Lloyd; Môn Williams; Glyndwr Richards; J. Charles Evans; Ridley Williams; Aneurin Thomas; Ceredig M. Thomas; R. G. Thomas

Trydydd rhes: Olaf Davies; Denzil I. John; George J. Mathews; J. Watts Williams; D.Carl Williams; David John Davies; Tom Richards.

Rhes gefn: D Lloyd Walters; John Talfryn Jones; Brynmor Jones; Peter Dewi Richards; John Rowland Jones; Garfield Eynon.

Adnod y dydd

Linciau