10fed Darlith Flynyddol y Stafell Fyw Caerdydd – 19eg Mehefin 2018

Download the PDF file .

Download the PDF file .

DIOGELU’R GENHEDLAETH NESAF RHAG NIWED

Yn Cael ei thraddodi gan Yr Athro Samantha Thomas
Prifysgol Deakin, Melbourne, Awstralia

Mae Samantha yn gymdeithasegydd iechyd cyhoeddus ac yn arbenigwr ansoddol yn y Ganolfan Ymchwil Iechyd Poblogaeth. Mae’n arbenigo mewn deall effaith tactegau diwydiant ar ymddygiadau iechyd. Mae Samantha wedi gweithio mewn nifer o feysydd iechyd, gan gynnwys iechyd meddwl a gordewdra, ond mae’n fwyaf adnabyddus am ei hymchwil i benderfynwyr masnachol niwed gamblo, ac ymatebion eirioli iechyd y cyhoedd i’r rhain.

DYDD MAWRTH 19EG MEHEFIN 2018
7YH – 9YH
YR HEN LYFRGELL, YR AIS, CAERDYDD

Darparir lluniaeth ysgafn

Cofrestrwch Yma

 

Adnod y dydd

Linciau